Bålplasser

Faste, godkjente bålplasser kjennetegnes bl.a. ved synlige ordensregler og branninstruks og slokkemuligheter (f.eks vann). Husk at det bare er lov å bruke rent trevirke, ved eller kull, og at det skal være en ansvarlig, voksen person tilstede som ikke forlater bålet før det er slokket.
Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS har laget en oversikt over offentlig godkjente bålplasser  på Nedre Romerike som du finner her. Oversikten er imidlertid ikke helt oppdatert per 28.01.2016.

I tillegg til oversikten fra brann- og redningsvesenet, kan det nevnes:

I Fet kommune er det minst to offentlig godkjente bålplasser.

  • Skauen på Hvaltjern. Her er det både grillhytte og gapahuk der det er mulig å søke ly for vinden i tillegg bålplass/grillplass. Her er det barnevennlig badeplass rett ved. På stranden er det også en baderampe for rullestolbrukere samt åpent toalett som også er egnet for rullestolbrukere.
  • Blikkomøya, Fetsund lenser. Rett utenfor Besøkssenteret Våtmark på Fetsund lenser ligger Blikkomøya. Dette er en liten øy du kommer ut til ved å gå flåtegangene ut. På øya er det tre gapahuker med en bålplass i midten. Ellers på øya er det en natursti. Åpne toaletter finner du ved våtmarksenteret,

Her kommer mer informasjon etter hvert.