På Svelle mellom Fet, Rælingen og Lillestrøm kan det være supre forhold for skøytegåing på natur-is!

Skøytebaner

Skedsmo kommune: kommunen står for sprøyting på banene og har en god oversikt over skøytebanene i kommunen på sin egen nettside. I Skedsmo finnes både naturisbaner og to kunstisbaner. I tillegg er det muligheter for å gå på skøyter i Skedsmo ishall når forholdene er for dårlige utendørs.

Fet: I Fet kommune er det to skøytebaner som sprøytes om vinteren, på Dulpemyra og ved Pålsetunet. Disse sprøytes av Velforeninger. I tillegg kan det i gode perioder være strålende skøyteføre på Svellet. Les mer om dette på siden om skøytebaner i Fet.

Sørum: Når det har vært kaldt nok, har det de siste årene vært flere skøytebaner i Sørum. Alle stedene er det frivillige lag og foreninger som har ansvaret for isleggingen og brøytingen. Oversikt over hvor det sprøytes skøytebaner i Sørum finner du på kommunens hjemmeside.

Aurskog-Høland: Aurskog-Finstadbru sportsklubb (AFSK) islegger hvert år en isparkett i søndre del av anlegget senhøstes. Nye lys og skiftebrakke bidrar til et yrende liv på skøytebanen. Nettsiden til AFSK finner du her. Skøytebanen er ved Aursmoen ungdomsskole. For å se hvor dette er, se i Google Maps. Ved Haneborg skole er det også skøytebane vinterstid. Informasjon om Haneborg skole ligger her. For å finne frem til Haneborg skole, se i Google Maps.